Kurikulum dan Silabus S3

Kurikulum S3

Kurikulum untuk program studi Doktor Ilmu Komputer (S3) dapat dilihat pada pdf berikut ini:

SEMESTER 1SEMESTER 2
Filsafat Ilmu (3 sks)
MK Pilihan 1 (3 sks)
MK Pilihan 2 (3 sks)
Disertasi 1(4 sks)
Metode Penelitian (3 sks)
Penulisan Ilmiah (2 sks)
SEMESTER 3SEMESTER 4
Disertasi 2 (3 sks)
Publikasi 1 (3 sks)
Disertasi 3 (3 sks)
Publikasi 2 (3 sks)
SEMESTER 5SEMESTER 6
Disertasi 4 (3 sks)
Publikasi 3 (3 sks)
Disertasi 5 (6 sks)