DSDMO

DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

Persyaratan Penyesuaian Ijazah

Syarat Penyesuaian Ijazah

  • Fotocopy surat ijin belajar/tugas belajar
  • Fotocopy ijasah dan transkrip nilai (legalisisr)
  • Uraian tugas ditandatangani serendah-rendahnya Eselon II
  • Surat Tanda Lulus kenaikan pangkat penyesuaian ijasah (STLKPPI)
  • Sasaran kerja pegawai (SKP) 1 tahun terakhir
  • Fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir