MWA

Majelis Wali Amanat

Kebijakan 2020

Nomor PeraturanNama PeraturanDokumen
Peraturan MWA No.1 Tahun 2020
Tata cara Pembentukan Peraturan Internal ITSLihat
Peraturan MWA No.2 Tahun 2020Mekanisme dan Tata cara penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan KeuanganLihat
Peraturan MWA No.3 Tahun 2020Pemanfaatan Kekayaan Institut Teknologi Sepuluh NopemberLihat
Lihat
Lihat
Nomor PeraturanNama PeraturanDokumen
Keputusan MWA No.T/14087/IT2.X/HK.00.02/2020Penetapan Perubahan Kedelapan belas Keputusan MWA No. 02592/IT2.VI/HK.00.02/2016Lihat
Keputusan MWA No.T/14771/IT2.X/HK.00.02/2020Penetapan Perubahan Kesembilan belas Keputusan MWA No. 02592/IT2.VI/HK.00.02/2016Lihat
Keputusan MWA No.T/17726/IT2.X/HK.00.02/2020Penetapan Perubahan Kedua puluh Keputusan MWA No. 02592/IT2.VI/HK.00.02/2016Lihat
Keputusan MWA No.T/19103/IT2.X/HK.00.02/2020Penetapan Perubahan Kedua puluh satu Keputusan MWA No. 02592/IT2.VI/HK.00.02/2016Lihat
Keputusan MWA No.T/21536/IT2.X/HK.00.02/2020Penetapan Perubahan Kedua puluh dua Keputusan MWA No. 02592/IT2.VI/HK.00.02/2016Lihat
Keputusan MWA No.T/24627/IT2.X/HK.00.02/2020Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITS Masa Jabatan 2020-2025Lihat
Keputusan MWA No.T/27306/IT2.X/HK.00.02/2020Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ITS Masa Jabatan 2020-2025Lihat
Keputusan MWA No.01 Tahun 2020Perubahan SK MWA No.01 Tahun 2017 tentang Anggota Komite Audit periode 2017-2021Lihat
Keputusan MWA No.02 Tahun 2020SK Panitia Pemilihan Anggota MWA periode 2021-2026Lihat