MWA

Majelis Wali Amanat

Kebijakan 2018

Nomor PeraturanNama PeraturanDokumen
Peraturan MWA No. 1 Tahun 2018 Pemilihan RektorLihat
Peraturan MWA No. 2 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan MWA No.01 Th 2018Lihat
Nomor Surat KeputusanNama Surat KeputusanDokumen
Keputusan Menteri RISTEKDIKTI No. 350/M/KPT.KP/2018Pemberhentian Anggota MWA ITS Wakil Mahasiswa Periode 2017-2018Lihat
Keputusan Menteri DIKNAS No. 096/O/2001Perubahan Atas Keputusan Menteri DIKBUD No. 0186/O/1995 Lihat
Keputusan MWA No. 1 Tahun 2018Pengangkatan Panitia Pemilihan Rektor ITS Periode 2019 - 2024Lihat
Keputusan MWA No. 2 Tahun 2018Penetapan Daftar Dosen Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Pendaftar Bakal Calon Rektor ITS Periode 2019 - 2024Lihat
Keputusan MWA No. 3 Tahun 2018Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Paparan "Strategi Pencapaian Rencana Induk Pengembangan ITS" Oleh Pendaftar Bakal Calon Rektor ITS Periode 2019 - 2024Lihat
Keputusan MWA No. 4 Tahun 2018Penetapan Panitia Pelaksana Tes Kesehatan Untuk Dosen Yang Hendak Mengikuti Proses Pemilihan Rektor ITS Periode 2019 - 2024Lihat
Keputusan MWA No. 5 Tahun 2018Penetapan Daftar Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Yang Memiliki Hak Mengikuti Penjaringan Suara Warga Secara Daring (Online)Lihat
Keputusan MWA No. 6 Tahun 2018Penetapan Pendaftar Bakal Calon Rektor ITS Periode 2019 - 2024Lihat
Keputusan MWA No. 7 Tahun 2018Penugasan Mahasiswa Dalam "Pemaparan Pendaftar Bakal Calon Rektor ITS Periode 2019 - 2024"Lihat
Keputusan MWA No. 8 Tahun 2018Penetapan Bakal Calon Rektor ITS Periode 2019 - 2024Lihat
Keputusan MWA No. 9 Tahun 2018Penetapan Tim Persiapan Kegiatan Paparan "Strategi Pencapaian Rencana Induk Pengembangan ITS" Oleh Pendaftar Bakal Calon Rektor ITS Periode 2019 - 2024Lihat
Keputusan MWA No.10 Tahun 2018Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Paparan " Strategi Pencapaian Rencana Induk Pengembangan ITS"Lihat
Keputusan MWA No. 11 Tahun 2018Perubahan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pelaksana Penjaringan Suara Secara Daring (Online) Pemilihan Rektor ITS Periode 2019 - 2024Lihat
Keputusan MWA No. 001/IT2.MWA/HK.00.02/2018Penetapan Perubahan Ketujuh Keputusan MWA No. 02592/IT2.VI/HK.00.02/2016Lihat
Keputusan MWA No. 002/IT2.MWA/HK.00.02/2018Penetapan Perubahan Kedelapan Keputusan MWA No. 02592/IT2.VI/HK.00.02/2016Lihat
Keputusan MWA No. 003/IT2.MWA/HK.00.02/2018Penetapan Perubahan Kesembilan Keputusan MWA No. 02592/IT2.VI/HK.00.02/2016Lihat
Keputusan MWA No. 004/IT2.MWA/HK.00.02/2018Penetapan Perubahan Kesepuluh Keputusan MWA No. 02592/IT2.VI/HK.00.02/2016 Lihat
Keputusan MWA No.005/IT2.MWA/HK.00.02/2018Penetapan Perubahan Kesebelas Keputusan MWA No. 02592/IT2.VI/HK.00.02/2016 Lihat